top of page

Sinu ettevõtte turundusjuht teenusena

TURUNDUSE JUHTIMISEST

Kaasaegset turundust ei saa enam sugugi vaadelda kui vaid kommunikatsiooni ja reklaami. Veel alles hiljuti nähti seda kui taktikaliste tegevuste kogumit, mitte aga kui äri kasvu mootorit. Turundus võib ja peab olema palju enamat.

 

Tänaseks on paljud edukad ettevõtted mõistnud, et konkurentsis püsimiseks on väga oluline keskenduda tervikliku kliendikogemuse pakkumisele. Selle teekonna üheks oluliseks etapiks on jõuda ühise arusaamani väärtuspakkumise osas ehk mis on see põhjus, miks kliendid teid peaksid eelistama? Kui tahate üles ehitada edukat äri, peate otsustama, milline neljast valikust on teie pakkumise ja äri tuum – kas keskendute hinna, funktsionaalsuse, emotsioonide või suhetega seotud eelistele. Tihtipeale aga soovitakse pendeldada kõikide eeliste vahel. Kui väärtuspakkumine on selge, loksub ka turundusstrateegia paika. Peamine on mõista, et väärtuspakkumine pole pelgalt turunduse või kommunikatsiooni osa – väärtuspakkumine ongi äri.

Selge eristuvuse loomise üheks eelduseks on kliendi käitumise ja ootuste mõistmine. Milline on toote või teenuse elukaar läbi kliendi silmade?  Kasutades kasutajateekonna visualiseerimist, on võimalik kaardistada kliendi kokkupuutepunktid alates vajaduse tekkimisest ja ostmisest, kuni teenuse või toote kasutusea lõppemiseni. See omakorda aitab paremini mõista, mida on vaja teha selleks, et luua suurepärast kogemust, mis võimaldaks klientidel antud teenust või toodet soovitada ka oma tuttavatele ja sõpradele. 

Turundusjuht saab äritulemuste saavutamisele kaasa aidata kliendikogemuse kaasamisega ning sellest lähtuvate muudatuste elluviimisega organisatsioonis. Pole ka imestada, kui paljudes ettevõtetes on turundusjuhi roll nimetatud ümber kliendikogemuse juhtimiseks. Millist kogemust Sinu ettevõte oma klientidele pakub?

Turundusest

MIKS TURUNDUSJUHID

Ettevõtte arengus võib tulla ette olukordi, kus on vaja turundusjuhtimise kompetentsi kuid pole aega värbamisprotsessi läbi viia. Samuti võib olla kiirelt reageerimist vajavaid ülesandeid, mis nõuavad spetsiifilise oskusega inimest, kuid pikas perspektiivis ei pruugi ettevõttel sellist töötajat vaja minna. Selleks võib sobida väline juht, kes eesmärkide täitmiseks on valmis pühenduma lühiajaliselt ja millega pikaajalisemaid kohustusi ei kaasne.

 

Meie lähenemine turundusteemadele on süsteemne ja vastavalt vajadusele saame kaasata erinevaid kompetentse (meediasuhted, digiturundus, UX ja UI disain, analüütika jne). Oleme aidanud erinevaid ettevõtteid telekommunikatsiooni, äritarkvara, jaekaubanduse ja infoturbe valdkonnas. Võta meiega ühendust ja räägime!

Meie võrgustik koosneb turundusvaldkonna professionaalidest, kes aitavad jõuda olukorra juurpõhjuseni. Olgu selleks siis teenuse ebaselge väärtus kliendile, klientide rahulolu või turundusstrateegia loomine ja selle elluviimine. Oleme Sinu ettevõtte turundusjuhid teenusena.

Miks turundusjuhid
rait.jpg

Minu kirg on aidata leida tasakaal turunduse, inimeste ja äritulemuste vahel. Usun, et tänapäevane turundus tähendab 80% teadust ja 20% kunsti. Turundusvaldkonnas olen tegutsenud üle 15 aasta, sealhulgas juhtinud Telia, Olympic Entertainment Group ja Starman turundusüksusi ning meediaagentuuri Initiative.

Rait Tasso / partner

linkedin-2-64.png

KONTAKT

Rait Tasso

rait(@)turundusjuhid.ee 
Tel. 503 9999
Turundusjuhid OÜ 
Reg. nr:12664260 

Kontakt
bottom of page